Mesafeli Satışlar Yönetmeliği 1.
TARAFLAR:
1.1 SATICI: Medikalcin – Bediha BAHATTİN
Adresi: Aziziye Mah.Şehit Metin Uyanık caddesi, 17/C Merkez/DÜZCE
Telefon: 0850 307 07 81 Faks:
E-Posta Adresi: info@medikalcin.com 1.2.ALICI
(SON KULLANICI-MÜŞTERİ) :
Adresi:
Telefon:
E-Posta Adresi:
1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:
Ürünün Adı / Markası / Adet / Birim Satış Bedeli(KDV dahil toplam)
1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI Ürünlerin
Toplam Fiyatı :
Toplam Kargo Ücreti : Toplam
Teslim Fiyatı :
Toplam Teslim Fiyatı (Kredi Kartı İle) :
Toplam Teslim Fiyatı (Havale İle):
2. TANIMLAR
İşbu sözleşme metni içerisinde,
2.1 Satıcı ve Alıcı birlikte kısaca “Taraflar”,
2.2 Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen işbu sözleşme kısaca
“Sözleşme”.
2.3 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun kısaca “Kanun”
2.4 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kısaca “Yönetmelik”
olarak anılacaktır.
3. KONU
İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı`nın Satıcı`ya ait www.medikalcin.com. internet sitesinden
elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz, Sözleşmenin
madde 4’de niteliği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve
Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli işbu
Sözleşmenin 1.3. ve 1.4. maddelerinde, www.medikalcin.com adlı web sitesindeki ürünün
tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada
belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından
sorumlu değildir.
5. ALICI VE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 Satıcı, internet sitelerinden, elektronik ortamdaki yayınlarından ve telefonla
iletişim olanaklarından faydalanmak sureti ile satışa sunduğu ürün ve
hizmetlerinin Alıcı tarafından sipariş edilmesi, stokun müsait olması,
ödemesinin yapılarak Satıcı’ya ulaşmasının ve varsa diğer gerekliliklerin yerine
getirilmesinin ardından; tam ve sipariş verildiği nitelikleriyle, ürünün tedarik ve
ulaştırılma süreçlerinin durumuna göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak
koşuluyla Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edeceğini kabul
ve beyan eder. Satıcı, bu süre içinde Alıcı’ya yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla
ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.
5.2 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı veya Alıcı
tarafından okunup, kabul edildiğini gösteren bir işaretle birlikte elektronik
ortamda kabul ve akdedilmiş bir nüshasının Satıcı`ya ulaştırılmış olması ve
bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
5.3 Kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği
rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince
karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı`ya aittir. Kargo firmasının,
ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle,
siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu
tutulamaz. Teslim anında Alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi
Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu
nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile
ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade
edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.
5.4 Satıcı haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürünü Alıcı’ya tedarik edemeyecek
durumda olursa, Alıcı’yı bilgilendirerek ve onayını da alarak, eşit kalite ve fiyatta
başka bir Ürün’ü temin edebilecektir.
5.5 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün
için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön
bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
teslim edilir.
5.6 Herhangi bir nedenle mal veya hizmet bedeli ödenmez ise ya da banka
kayıtlarından iptal edilir ise Satıcı’nın mal ya da hizmetin teslimi yükümlülüğü
kalkar.
5.7 Alıcı, Satıcı’nın teslim etmekte olduğu ya da kargo/posta ile göndermiş olduğu
ürünü teslim almadan önce teslim eden yetkilinin huzurunda muayene ederek
kontrol eder. Kırık, ezik, bozuk, noksan, ambalajı yırtılmış ya da yanlış ürün
teslimatlarında derhal tutanak tutturulur ve kesinlikle Alıcı tarafından teslim
alınmaz. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Teslimattan sonra ürünün, ambalajının ve eklerinin, evraklarının özenle
korunması yükümlülüğü Alıcı’ya aittir. Aksi halde maddi ve manevi giderim
yükümlülüğü Alıcı’ya ait olacaktır.
5.8 Alıcı, kendisi tarafından belirtilen adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan
kişiye yapılan teslimatın, Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul
etmektedir. Alıcı’nın sipariş edip ödemesini yaptığı ürün ya da hizmetin
Alıcı’dan farklı bir kişi tarafından teslim alınacağı belirtilmiş ise ve bu ilgili kişi
ürünü teslim almaz, kabul etmez ise durumdan Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.9 Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir
gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde ürünü reddederek Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve
cayma bildiriminin Satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü
geri almayı ve ürünün bedelini taahhüt etmektedir. Caymaya ilişkin ayrıntılar
işbu Sözleşmenin 11. ve 12. Maddelerde açıklanmaktadır.
5.10 Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya
ödememesi halinde ve/veya ek maliyetler ile ya da doğrudan toplam tutarı
talep etmesi durumunda ürün ya da hizmeti teslim alanın, Alıcı ise kendisine
teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde Satıcı’ya iade etmek
zorundadır. Alıcı kendi kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz
kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kendisine ait herhangi bir ödeme
aracıyla (kredi kartı, banka kartı vs.) Satıcı’dan bir ürün alındığını tespit ettiği
anda ürünü istemiyor ise bunu Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde
Alıcı da, tüm maliyet ve giderlerle sorumludur.
5.11 Satıcı ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya
nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü
durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu
durumu Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya
bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme
konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini
kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar veya
Alıcı’yı borç altına sokan belgeler 10 gün içinde kendisine iade edilir. Alıcı’nın
kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal
edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın
bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem
süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir
şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından
kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının
ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
5.12 Peşin ve nakit ödemeler, kredi kartı ile tek seferde ödemeler, taksitli ödeme
seçenekleri için geçerli olan fiyatlar tek ya da ayrı ayrı olabilir; internet sitesi ya
da ilgili satış kanallarından bu fiyatlar görülmektedir. Kredi kartı ya da bir finans
kuruluşunun olanaklarından faydalanılarak yapılan ödemeler sonrasında finans
kuruluşu ile Alıcı arasındaki uyuşmazlıklarda Satıcı’nın bir yükümlülüğü
olmayacaktır. Alıcı bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder.
5.13 Müşteri destek hattı ile yapılan iletişim bedeli Satıcı’ya aittir.
6. ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
6.1 Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat
koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda
bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve
sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan
eder. www.medikalcin.com sitesinde yer alan bilgilendirme, site kullanım
koşulları, ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz
parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşmenin tüm koşullarını
kabul etmiş sayılır.
6.2 Ürün, Alıcı`nın teslimini talep etmiş olduğu ve işbu Sözleşme ile 1.2’de belirtilen
adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, Alıcı’ya, onun belirttiği kişiye veya
bildirdiği adreste bulunan kişiye teslim edilecektir.
7. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli ve tüm vergiler dâhil satış bedeli
www.medikalcin.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, ön
bilgilendirme formunda ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği
gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu
değildir.
8. ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcut olup ayrıca ön bilgilendirme formunda ve işbu
Sözleşmenin 1.4. Maddesinde Ürünün Tüm Vergiler Dahil Teslim Fiyatı kısmında da
belirtilmiştir.
9. VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.
10. FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısının 6 olduğu
alışverişlerde %5.5; taksit sayısının 9 olduğu alışverişlerde %8 vade farkı uygulanarak satış
fiyatı belirlenmektedir. Alıcı, çalıştığı bankaya karşı 14. madde hükmünce sorumludur.
11. ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz
oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte
bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve
Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan
sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki
sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit
sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
12. CAYMA HAKKI
12.1 Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin aynı süre içinde Satıcıya yazılı
olarak (faksla, e-postayla), telefonla veya herhangi bir sürekli veri taşıyıcısı ile
yapılması ve ürünün işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve
www.medikalcin.com web sitesinde Alıcı tarafından kabul edilmiş olan ön
bilgilendirme formu gereğince ve 13. Madde belirtilen ürün ve niteliklerden
olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim
edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.
Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası
kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) Ayrıca, fatura aslı gönderilmezse,
Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
b) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve
hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde
toplam bedeli ve Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre
içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) Teslim edilen diğer ekler, promosyon ve hediyeler, evrak ve diğer gereklilikler ile teslim
edilmesi şarttır. Eksik gönderimlerde Satıcı’nın kararı geçerli olacaktır.
12.2. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin
varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin
imkânsızlaşması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini veya
değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana
gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.
13. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
13.1. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma
tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler ile Tüketici
tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım
programlarına ve bilgisayar sarf malzemeleri.
13.2. Ayrıca, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade
edilebilmesi için ürünün ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış, kullanılmamış ve
denenmemiş olması şartına bağlıdır.
14. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi
bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve
bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;
doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın
borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı
Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
15. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem
Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde
Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından
her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler
aşağıdadır.
1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
a) Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem
heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil
olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları
Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir
statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla
görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.
16. YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm
koşul ve şartların kabul edildiğine ilişkin kutunun işaretlenmesi durumunda Alıcı işbu
Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşmenin site
üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş
verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme
ticari amaçlarla yapılmıştır.